Femke van Gurp

 

 

 

Lessen:Yoga Nidra
Locatie: Yogaplace Maastricht,
Lesdagen: zie lesrooster

 

Ik ben Femke van Gurp en ik ben jullie yoga nidra yoga docent in de Yogaplace studio Maastricht! Mijn opleiding heb ik bij Yogaplace gedaan en ik heb me het afgelopen jaar door middel van heel veel zelfstudie verdiept in de fascinerende methodes van Kamini Desai, Richard Miller en Swami Satyananda Saraswati. 
Hoewel de ashtanga yoga mijn hart gegrepen heeft voor mijn dagelijkse fysieke practice, zou ik absoluut niet meer zonder yoga nidra willen.

De allereerste keer dat ik deze vorm beoefende (of eigenlijk, me er aan overgaf) voelde ik zo’n ongelofelijke helderheid - een vertrouwen dat in wezen alles echt goed was. Ik kon me in die sessie volledig loskoppelen van mijn persoonlijke dingetjes, wat heerlijk was. 

Hoe ironisch en confronterend was het, dat het in de sessie daarna totaal anders voelde, het was ontzettend moeilijk om me eventjes te ontspannen. 
 
Yoga nidra is een yogavorm die voor heel veel mensen gemakkelijk te onderschatten is. Je ligt immers ‘alleen maar’ op je rug in savasana. Toch is yoga nidra zeker geen achterover leunen - dit is een volwaardige en indrukwekkende practice waarin je kennismaakt met diepere lagen van je bewustzijn, daar als het ware doorheen reist en mogelijk ook oude pijnen verwerkt. Dus net als in alle ‘practice’ vormen; soms gaat het heel makkelijk en soms lijkt het bijna onmogelijk, dat is allemaal onderdeel van dat mooie proces. 
 
Ik heb zelf een gedegen persoonlijke yoga nidra practice opgebouwd en mede door mijn achtergrond als qigong docent heb ik alle tools in huis om jullie in alle veiligheid kennis te laten maken met deze bijzondere, authentieke practice. 
 
Voel je van harte welkom in mijn lessen!
 
Namasté
Femke 
 
English:
I am Femke van Gurp and I am your yoga nidra yoga teacher in the Yogaplace studio Maastricht! My training was with Yogaplace and during the past year I have immersed myself through a lot of self-study in the fascinating methods of Kamini Desai, Richard Miller and Swami Satyananda Saraswati.
Although ashtanga yoga has taken my heart for my daily physical practice, I absolutely wouldn't want to do without yoga nidra anymore.
 
The very first time I practiced (or actually surrendered to) this form, I felt such incredible clarity - a confidence that essentially everything was really good. In that session I was able to completely disconnect from my personal things, which was wonderful.
How ironic and confronting it was that it felt completely different in the session afterwards, it was very difficult to relax for a while.
 
Yoga nidra is a yoga form that is easy to underestimate for many people. After all, you "just" lie on your back in savasana. Yet yoga nidra is certainly not leaning back - this is a full-fledged and impressive practice in which you become acquainted with deeper layers of your consciousness, as it were traveling through and possibly also processing old pains. So just like in all "practice" forms; sometimes it is very easy and sometimes it seems almost impossible, that is all part of that beautiful process.
 
I have built up a solid personal yoga nidra practice and partly because of my background as a qigong teacher, I have all the tools to introduce you to this special, authentic practice in complete safety.
 
Feel welcome in my classes!
 
Namasté
Femke

 

 

Neem contact op

Share the love!

Gratis Proefles