Algemene Voorwaarden

Bekijk hieronder de Algemene Voorwaarden van Yogaplace 

Welkom bij Yogaplace! Hieronder al een aantal belangrijke zaken over je abonnement. Download de algemene voorwaarden voor de volledige versie.

Je abonnementskosten worden maandelijks aan het einde voorafgaand of aan begin van de betreffende maand geincasseerd van je bankrekening.
Your subscriptionfee will be a monthly withdrawl at the end prior to or at the beginning of the stated month from your account.

--
Bij het activeren van je abonnement ben je akkoord met de algemene voorwaarden en door het verrichten van de eerste ideal betaling geef je toestemming aan Yogaplace om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven, vanwege het gekozen lidmaatschap van Yogaplace.
By activating the subscription in your account and making a first payment you accept the general terms and conditions and you authorize Yogaplace to send recurring direct debit instructions to your bank to debit an amount from your account due to choosen membership and to deduct an amount from your account from Yogaplace.

--
Minimale inschrijfperiode is 6 maanden. Na deze periode is er een wettelijke maandelijkse opzegtermijn.
Minimum duration is six months. After this period there is a legal one month cancellationperiod.

--

Geldige opzegging enkel online via het webaccount: www.my.yogaplace.nl 
Valid cancelation of your subscription only via your account on www.my.yogaplace.nl

 

Download het volledige bestand hieronder

klik hier

Share the love!

Gratis Proefles