Effect van yoga

Versterk je lichaam, geest en bewustzijn met yoga

Yoga zorgt op een subtiele manier voor een fysiek gezond en sterk lichaam. Je doet de oefeningen rustig en doordacht, met aandacht en zorg voor jezelf. Een juiste ademhaling daarbij brengt diep binnenin je allerlei processen op gang. Behalve goed voor je lijf, is yoga daarom ook goed voor je geest. Al na een paar weken ervaar je dat je hoofd rustiger wordt. Je kunt dingen beter overzien en ervaart misschien dat je meer tijd lijkt te hebben. Je voelt je flexibeler en vrijer in je lijf. 

Bij elke yogahouding (asana) hoort een prettig, comfortabel en actief gevoel van aanwezig zijn in je lichaam, met je adem als uitgangspunt. Omdat je lichaam je grenzen aangeeft in de oefeningen, open en groei je ook als persoon. De oefeningen dwingen je om in het hier en nu te zijn. Ze leren je goed om te gaan met de weerstanden, problemen en obstakels die je op je weg tegenkomt. Blijf je ertegen vechten, dan verloochen je je ware ik. Dat zorgt ervoor dat je uit balans raakt: fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch. Zo ontdek je gaandeweg het belang van vertrouwen, geloof en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedachten en daden.

Doordat je in contact komt met je lichaam, ga je bewuster voelen en ervaren wat er echt belangrijk is in je leven. Je luistert beter naar je behoeften en accepteert waar je bent en staat in je leven. Door yoga ga je op steeds verfijndere niveaus verbinding maken met alles om je heen en ontdek je waar het echt om draait in het leven.

Sri K. Pattabhi Jois (of Guruji) is de grondlegger van de hedendaagse Ashtanga Yoga die je kunt beoefenen bij Yogaplace. Over het effect van yoga zei hij het volgende:

“The practice of asanas and pranayama is learning to control the body and the senses so the Inner light may come forth. That light is the same for the whole world and it is possible for man to experience this light, his own Self through correct Yoga practice. This is the natural outcome of a good practice and one will gradually learn to control the mind because one eventually will come to experience the very support of it. But the mind is indeed very difficult to control, but everything is made possible with right practice. We must therefore first and foremost practice, practice, practice for any real understanding of Yoga to take place. Then eventually we will be able to break the fixed patterns of the mind and taste the greater underlying support of it all.”

“Met het beoefenen van asana’s en pranyama leer je je lichaam en zintuigen controleren, zodat je innerlijke licht kan gaan schijnen. Dat licht is hetzelfde voor de hele wereld en de mens kan dit licht, zijn eigen Zelf, ervaren door op de juiste manier yoga te beoefenen. Dit is het natuurlijke resultaat van een goede practice en je zult geleidelijk leren om ook je geest te controleren, wanneer je uiteindelijk de steun ervan ontdekt. De geest is echter inderdaad erg moeilijk om te controleren, maar alles is mogelijk met de juiste practice. Daarom moeten we eerst en vooral oefenen, oefenen, oefenen, voordat enig werkelijk begrip van yoga kan ontstaan. Dan zullen we uiteindelijk in staat zijn om de vaste patronen van de geest te doorbreken en de grotere, onderliggende steun ervan te ervaren.”

– Sri K. Pattabhi Jois

Sri K. Pattabhi Jois en zijn kleinzoon, Sharath

Wil je het effect van yoga eens ervaren? Meld je dan aan voor een proefles

Neem contact op

Share the love!

Welke yogastijl past bij mij?

Beantwoord de drie bovenstaande vragen en ontdek welke yogastijl bij jou past!

Huidige maanstand

Huidige Maanstand
Gratis Proefles