YP Nieuws

30 nov 2017

2018 STUDIO'S HELE JAAR OPEN & TARIEFWIJZIGINGEN

Yogaplace is vanaf 2018 het hele jaar open met nieuwe abonnementsprijzen passend bij het nieuwe aanbod!

Uitbreiding lessen – Vanaf 2018 zijn we het hele jaar open!

Na de kerstvakantie zal het totaal aantal lessen in al onze studio’s fors worden uitgebreid, zodat we afgezien van enkele officiële feestdagen vrijwel het gehele jaar geopend zijn! Dit betekent op jaarbasis zeven extra weken om te genieten van je yoga-lessen! In het onderstaande schema zijn deze feestdagen in 2018 opgenomen waarop we gesloten zullen zijn. De laatste vakantie van dit jaar zal eindigen op 5 januari 2018*.

Al met al een toename van zo’n 40 lesdagen op jaarbasis. Wanneer je je vaste les mist op één van deze feestdagen kan deze les gewoon ingehaald worden.

datum

Feestdagen 2018

1-jan

Nieuwjaarsdag

2-5 jan

Kerstvakantie 2017*

11-feb

Carnaval

12-feb

Carnaval

1-apr

1e paasdag

2-apr

2e paasdag

27-apr

Koningsdag

5-mei

Bevrijdingsdag

10-mei

Hemelvaartsdag

20-mei

1e pinksterdag

21-mei

2e pinksterdag

25-dec

1e kerstdag

26-dec

2e kerstdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe abonnementsprijzen met ingang van 1 januari 2018

In verband met de boven genoemde uitbreiding van het aantal lessen, hebben we ook onze abonnementsprijzen moeten aanpassen, passend bij het nieuwe aanbod. Hierbij is tevens ook rekening gehouden met een prijsindexatie ter compensatie van de kosteninflatie over de afgelopen 6 jaar, aangezien de abonnementsprijzen sinds augustus 2011 constant zijn en niet meer zijn verhoogd.

De abonnementsprijzen per 1 januari 2018 zijn als volgt:

abonnement

tarief per maand

1x per week

€ 45,-

1x per week ODS

€ 33,-

2x per week

€ 68,-

2x per week + 1 x per week sporten bij van der Valk Urmond

€ 70,-

3x per week student

€ 34,-

Onbeperkt regulier

€ 85,-

Onbeperkt regulier + 1x per week sporten bij van der Valk Urmond

€ 80,-

Onbeperkt Mysore-style (incl. moondays)

€ 99,-

Onbeperkt Mysore-style in depth (incl. één privé sessie)

€130,-

Familie abonnement 1x per week

€ 38,-

Familie abonnement 2x per week

€ 55,-

Familie abonnement onbeperkt regulier

€ 70,-

Jaar abonnement 1x per week

€ 41,-

Jaar abonnement 2x per week

€ 61,-

Jaar abonnement onbeperkt regulier

€ 76,-

 

Uiteraard zijn we natuurlijk erg blij dat wij steeds beter kunnen aansluiten op ieders behoeften gezien groei en variatie in ons lesaanbod op alle dagen van de week. Wij streven naar Yoga als levenswijze voor iedereen waarin we in de lessen een persoonlijke en gekwalificeerde begeleiding bieden door onze professionele docenten. Wij blijven garant staan voor de kwaliteit van onze lessen en hopen dan ook dat je dit gevoel met ons deelt.

We wensen je een mooie december maand met je dierbaren!
Mocht je vragen hebben? Neem dan gerust contact met ons op via info@yogaplace.nl.

Namasté ook namens,

Het Yogaplace team en alle docenten!

Meer nieuws

Share the love:

Gratis Proefles